C.3 Utmaning: Halvera klimatpåverkan från utrikes tjänsteresor

Utmaningen innebär att organisationen ska ha infört klimatväxling för utrikes tjänsteresor senast 2020. Senast 2023 ska klimatpåverkan vara halverad, per egen vald enhet.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen: 

Länsstyrelsen Uppsala
Ramböll Sverige AB
Sveriges lantbruksuniversitet
WRS