C.5 Utmaning: Underlätta för besökare och kunder att resa fossilfritt och förnybart

Om organisationen antar utmaningen ska minst en åtgärd vidtas som underlättar för besökare och kunder att resa fossilfritt och förnybart till verksamheten senast 2020. Senast 2023 ska minst tre åtgärder vidtas.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen:

SLU
Länsstyrelsen Uppsala
Uppsala Stadsmission
Akademiska hus
Ramböll Sverige AB
WSP
Thermo Fisher Scientific
Uppsala universitet
Energikontoret i Mälardalen
Atea
Upplands Energi