C.5 Utmaning: Underlätta för besökare och kunder att resa fossilfritt och förnybart

Om organisationen antar utmaningen ska minst en åtgärd vidtas som underlättar för besökare och kunder att resa fossilfritt och förnybart till verksamheten senast 2020. Senast 2023 ska minst tre åtgärder vidtas.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen:

Akademiska hus
Atea
Energikontoret i Mälardalen
Gamla Uppsala Buss
Länsstyrelsen Uppsala
Nobina
Ramböll Sverige AB
Sport- och rekreationsfastigheter AB
STUNS
Thermo Fisher Scientific
Upplands Energi
Uppsala Konsert & Kongress
Uppsala universitet
WRS
WSP

Redan klar: 

Biogas Öst
Region Uppsala
Sveriges lantbruksuniversitet
Vasakronan
Vattenfall Värme Uppsala