C.5 Utmaning: Underlätta för besökare och kunder att resa fossilfritt och förnybart

Om organisationen antar utmaningen ska minst en åtgärd vidtas som underlättar för besökare och kunder att resa fossilfritt och förnybart till verksamheten senast 2020. Senast 2023 ska minst tre åtgärder vidtas.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen:

Akademiska hus
Atea
Energikontoret i Mälardalen
Länsstyrelsen Uppsala
Nobina
Ramböll Sverige AB
STUNS
Sveriges lantbruksuniversitet
Thermo Fisher Scientific
Upplands Energi
Uppsala Konsert & Kongress
Uppsala Stadsmission
Uppsala universitet
Vattenfall Värme Uppsala
WSP

Redan klar: 
Biogas Öst
Region Uppsala
Vasakronan