Villkor

C.1 Utmaning: Fossilfritt och förnybart i egna personbilar

Egna personbilar omfattar personfordon som ägs, hyrs eller leasas av organisationen, inklusive förmånsbilar som den anställde även får använda privat. Utmaningen avser energin till fordonets framdrift, som ska vara fossilfri och förnybar. Det innebär att nuvarande fossila fordon i fordonsflottan inte behöver ersättas med andra fordon, om de drivs med fossilfria och förnybara bränslen. Ur ett livscykelperspektiv är det generellt sett bättre att kunna fortsätta använda ett fordon.

Alla förnybara drivmedel räknas, det vill säga biogas, etanol, RME/FAME och HVO utan palmolja eller PFAD och andra bränslen gjord på förnybar råvara. El förutsätts vara från förnybara energikällor. För laddhybrider gäller villkoren i bonus-malus-systemet, dvs de som släpper ut mindre än 60 gram koldioxid per kilometer.

Utmaningen motsvarar Fossilfritt Sveriges "Tjänstebilsutmaningen" med den skillnaden att Klimatprotokollet tar med alla förnybara bränslen, men Fossilfritt Sverige begränsar till de som får bonus i bonus-malus-systemet som infördes 1 juli 2018.