E.4 Utmaning: Klimatpositiv organisation

För att anta utmaningen ska organisationen utforma en strategi senast 2020 för att bli klimatpositiva senast 2050. Utmaningen innebär också att organisationen ska starta minst ett samarbete med leverantörer och kunder senast 2020.

Villkor

Klimatpositiv har tre innebörder:

  • Organisationens förmåga att reducera koldioxid från luften är större än dess egna utsläpp. Åtgärder som kan vidtas för att reducera koldioxid från luften är exempelvis att använda biokol, göra kolsänkor, bygga i trä m.m.

  • Organisationen tar ett större ansvar för sin klimatpåverkan än enbart sina direkta utsläpp. De indirekta utsläppen och klimatpåverkan i hela värdekedjan eller verksamhetsområdet tas hänsyn till. Detta sker i samverkan med kunder och leverantörer.

  • I Uppsala klimatprotokoll används klimatpositiv även i en tredje mening. Miljö- och klimatmål ska formuleras i positiva termer med fokus på lösningar och engagemang. Detta görs genom att skifta fokus från "minimera vår negativa klimatpåverkan" till "maximera vår positiva klimatpåverkan".