E.4 Utmaning: Klimatpositiv organisation

För att anta utmaningen ska organisationen utforma en strategi senast 2020 för att bli klimatpositiva senast 2050. Utmaningen innebär också att organisationen ska starta minst ett samarbete med leverantörer och kunder senast 2020.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen: 

Biogas Öst
Ramböll Sverige AB
Sveriges lantbruksuniversitet
Uppsala kommun
White arkitekter
WRS

Redan avklarad:

Länsstyrelsen Uppsala
Skanska Sverige AB
Tengbom
Uppsalahem AB