E.4 Utmaning: Klimatpositiv organisation

För att anta utmaningen ska organisationen utforma en strategi senast 2020 för att bli klimatpositiva senast 2050. Utmaningen innebär också att organisationen ska starta minst ett samarbete med leverantörer och kunder senast 2020.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen: 

Uppsala kommun
SLU
Skanska Sverige AB
Uppsalahem AB
Ramböll Sverige AB
White arkitekter
Biogas Öst

Redan avklarad:
Länsstyrelsen Uppsala