Villkor

E.3 Utmaning: Identifiera indirekta utsläpp

Med indirekta utsläpp avses utsläpp som orsakas av en organisations aktiviteter, men från en utsläppskälla som inte ägs eller kontrolleras av organisationen själv. Indirekta områden som inte är identifierade i andra klimatutmaningar är exempelvis mat/livsmedel, IT och andra inköpta varor och tjänster.

Vad som menas med betydande utsläpp får varje organisation definiera utifrån sin egen kartläggning och situation. Det finns inte något formkrav för handlingsplanen.

Enligt den internationella beräkningsstandarden GHG Protocol delas växthusgasutsläpp in i tre "scopes". Scope 1 innebär direkta utsläpp från egna ägda eller kontrollerade källor, scope 2 innebär indirekta utsläpp från nätburen energianvändning och scope 3 innebär övriga indirekta utsläpp. Den här utmaningen tillhör scope 3.