Villkor

E.2 Utmaning: Fossilfria investeringar och kapitalplaceringar

Organisationen kan uppnå utmaningen genom att göra en kartläggning över nuvarande placeringar och investeringar samt ta fram en ta placeringspolicy med klimatkriterier. Investeringarna bör ske i hållbara lösningar, exempelvis gröna obligationer och innovationslösningar.

Som fossilt räknas fossil olja, fossil kol och fossil gas (naturgas). Torv intar en mellanställning mellan fossilt och förnybart. Vad gäller klimatpåverkan räknas torv inte som förnybart, och därmed som fossilt i detta sammanhang. Kärnkraft är inte förnybart. I en utökad definition kan plast gjord på fossil råvara inkluderas.