Villkor

E.1 Utmaning: Endast förnybar och återvunnen plast

Exempel på produkter som innehåller jungfrulig fossil plast och som kan fasas ut är engångsartiklar som plastbestick, muggar, smörpaket, skoskydd och soppåsar. Exempel på produkter där användningen kan minskas är plasthandskar, förkläden, cateringartiklar, plastfolie, sopsäckar, emballage och produktionsspill. En utvecklad och korrekt källsortering i den egna verksamheten är ofta en förutsättning för ett framgångsrikt arbete.

Utmaningen omfattar även "plast på köpet", exempelvis emballage och plastflaskor. Till produkter med plastinnehåll räknas plast i byggmaterial, elektronik, möbler, förbrukningsmaterial, förpackningar, med mera.

Halverad klimatpåverkan kan åstadkommas genom att antingen byta fossil plast mot biobaserad plast, eller säkerställa att använd plast går till materialåtervinning och inte till energiåtervinning. Schablonmässigt räknas som halverad klimatpåverkan också byte från engångs till flergångsprodukter, byte till annat beständigt eller förnybart material, eller liknande åtgärder.

För stöd i arbetet och metoder för att beräkna faktisk och minskad klimatpåverkan finns Klimatprotokollets fokusgrupp Jakten på plasten.