E.1 Utmaning: Endast förnybar och återvunnen plast

Antar organisationen utmaningen ska de ta bort eller byta ut minst tre produktgrupper som innehåller fossil plast senast 2020. Senast 2023 ska klimatpåverkan halveras från nyanskaffade produkter eller produktgrupper med plastinnehåll, jämfört med eget valt basår. Vid nyanskaffning av produkter med plastinnehåll ska plasten senast 2030 enbart komma från återvunnen eller förnybar råvara.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen: 

Energikontoret i Mälardalen
Länsstyrelsen Uppsala
Ramböll Sverige AB
Region Uppsala
Uppsala kommun
Uppsala Stadsmission
Vattenfall Värme Uppsala
White arkitekter