Villkor

B.8 Utmaning: Projektsamarbete för effektivare godssamordning

Samarbetsprojektet utformas och bestäms tillsammans med deltagare i fokusgruppen Hållbara godstransporter. Möjligheter finns att tillsammans söka projektmedel. Exempel på inspirerande projekt: #älskadestad, Uppsalas bygglogistikcenter.

Observera att utmaningen avser projekt som påbörjas efter att utmaningen antagits. Det går ej att tillgodoräkna avslutade projekt.