B.8 Utmaning: Projektsamarbete för effektivare godssamordning

Utmaningen innebär att organisationen initierar eller deltar i minst 1 projekt för att effektivisera transporter senast 2020.