Villkor

B.9 Utmaning: Klimatväxla för köpta godstransporter

Att klimatväxla för godstransporter innebär att införa en intern avgift på transporter med fossila koldioxidutsläpp, för att påverka den egna organisationen att minska transporternas klimatpåverkan. Avgiften ska sedan användas för att uppmuntra till fossilfria transporter eller andra liknande klimatprojekt för lägre klimatpåverkan i den egna organisationen. Hur stor avgiften är eller annan utformning och vad medlen används till är upp till varje organisation. Organisationen kan dessutom välja att ovanpå detta klimatkompensera externt.