B.9 Utmaning: Klimatväxla för köpta godstransporter

Antar organisationen utmaningen ska klimatväxling för köpta transporter vara infört senast 2023.