B.9 Utmaning: Klimatväxla för köpta godstransporter

Antar organisationen utmaningen ska klimatväxling för köpta transporter vara infört senast 2023.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen:

SLU till 2027