Villkor

A.5 Utmaning: Projektsamarbete över energisystemgränser

Mycket energi och effekt finns att spara i samarbeten över energisystemgränser – möjligheter som tidigare inte nyttjats fullt ut. Villkoren för denna utmaning är att medverka och samarbeta med olika aktörer inom fokusgrupp Energi i projekt för att se om energi och effekt kan utnyttjas eller produceras smartare genom att se bortom system- aktörs- och affärsgränser. Deltagare ska tillgodose data, bidra med tid och kunskap från sin organisation samt samverka med andra medlemmar för att få till stånd en energi- eller effektminskning.

Projekt som drivs centralt av fokusgruppen:

  • Effektmarknad – fokusgruppens medlemmar skall medverka till att starta upp och realisera en eleffektmarknad, det vill säga en lokal affärs- och tekniklösning för att lösa de eleffektproblem som finns i närområdet.

  • Spillvärme – kartläggning och utarbetning av en teknik- och affärslösning där olika aktörer kan nyttja eller sälja vidare sin outnyttjade spillvärme.

Projekt som drivs mellan minst två fokusgruppsmedlemmar:

  • Inriktningen på projekt är flexibelt inom energi- eller effektområdet men ska vara i linje med Energiprogram 2050.

Observera att utmaningen avser projekt som påbörjas efter att utmaningen antagits. Det går ej att tillgodoräkna avslutade projekt.