Villkor

A.7 Utmaning: Installera egen solcellsanläggning

Organisationen har installerat solceller och producerar egen solel eller planerar att göra detta före utgången av år 2020. Det är den som äger eller leasar själva solcellerna som får tillgodoräkna sig dem i utmaningen. Även att vara delägare i en solcellspark räknas in, men bara den andel av effekten som ni själva äger. Ange gärna vid antagandet storleken på anläggningen/arna (i kW).

Utmaningen är densamma som Fossilfritt Sveriges "Solutmaning".