A.7 Utmaning: Installera egen solcellsanläggning

Som ett alternativ till utmaningen ’egen solelproduktion, 5 % av elanvändningen’ åtar sig organisationen att ha en egen installerad anläggning senast 2020.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen:

Akademiska hus
Fresenius Kabi AB
Galderma
GE Healthcare Bio-Sciences AB
Nobina
Returpappercentralen
Sveriges lantbruksuniversitet
Uppsala kommun
Uppsala pastorat
Uppsala Vatten och Avfall AB
Vattenfall Värme Uppsala

Redan avklarad:
Ihus
Region Uppsala
Upplands Energi
Uppsala universitet
Uppsalahem AB
Vasakronan