A.7 Utmaning: Installera egen solcellsanläggning

Som ett alternativ till utmaningen ’egen solelproduktion, 5 % av elanvändningen’ åtar sig organisationen att ha en egen installerad anläggning senast 2020.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen:

Cytiva
Fresenius Kabi AB
Galderma
Nobina
Returpappercentralen
Uppsala kommun
Uppsala pastorat
Vattenfall Värme Uppsala

Redan avklarad:

Akademiska hus
Ihus
Region Uppsala
Sport- och rekreationsfastigheter AB
Sveriges lantbruksuniversitet
Upplands Energi
Uppsala universitet
Uppsalahem AB
Uppsala Vatten och Avfall AB
Vasakronan