A.7 Utmaning: Installera egen solcellsanläggning

Som ett alternativ till utmaningen ’egen solelproduktion, 5 % av elanvändningen’ åtar sig organisationen att ha en egen installerad anläggning senast 2020.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen:

Uppsala kommun
SLU
GE Healthcare Bio-Sciences AB
Vattenfall Värme Uppsala
Uppsala pastorat
Akademiska hus
Uppsala Vatten och Avfall AB
Returpappercentralen

Redan avklarad:
Vasakronan
Uppsalahem AB
Region Uppsala
Uppsala universitet
Ihus
Upplands Energi