Villkor

A.4 Utmaning: Energieffektivisera med 20 %

Utmaningen avser all använd energi, inte endast köpt. Den som antar utmaningen väljer själva mot vilken enhet som effektiviseringen ska mätas ("per egen vald enhet"). Förslag på enhet är exempelvis kWh per producerad enhet eller kWh per kvadratmeter.

Observera att utmaningen har basår 2017/2020. Tidigare energieffektivisering kan ej tillgodoräknas.