A.4 Utmaning: Energieffektivisera med 20 %

För att anta utmaningen ska organisationen energieffektivisera med minst 3 % per egen vald enhet senast 2020 med basår 2017. Senast 2030 ska organisationen ha energieffektiviserat med 20 % per egen vald enhet med basår 2020.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen: 

Vasakronan
GE Healthcare Bio-Sciences AB
Uppsalahem AB
Vattenfall Värme Uppsala
IKEA
Bjerking AB
Uppsala Vatten och Avfall AB
Uppsala universitet
Ihus
Returpappercentralen