A.4 Utmaning: Energieffektivisera med 20 %

För att anta utmaningen ska organisationen energieffektivisera med minst 3 % per egen vald enhet senast 2020 med basår 2017. Senast 2030 ska organisationen ha energieffektiviserat med 20 % per egen vald enhet med basår 2020.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen: 

Cytiva
Fresenius Kabi AB
Galderma
Gamla Uppsala Buss
Ihus
IKEA
Ramböll Sverige AB
Returpappercentralen
S:t Eriks
Sport- och rekreationsfastigheter AB

Tengbom
Uppsala Konsert & Kongress
Uppsala universitet
Uppsala Vatten och Avfall AB
Uppsalahem AB
Vasakronan
Vattenfall Värme Uppsala