A.4 Utmaning: Energieffektivisera med 20 %

För att anta utmaningen ska organisationen energieffektivisera med minst 3 % per egen vald enhet senast 2020 med basår 2017. Senast 2030 ska organisationen ha energieffektiviserat med 20 % per egen vald enhet med basår 2020.

Villkor

Utmaningen avser all använd energi, inte endast köpt. Den som antar utmaningen väljer själva mot vilken enhet som effektiviseringen ska mätas ("per egen vald enhet"). Förslag på enhet är exempelvis kWh per producerad enhet eller kWh per kvadratmeter.