Villkor

A.6 Utmaning: Egen solelproduktion, 5 % av elanvändningen

Måttet är andelen total solelproduktion kWh av total elanvändning kWh. Som egen elanvändning räknas den el som används i verksamheten. Då räknas exempelvis även egen elproduktion in i bruttoanvändningen. Solelproduktion räknas från de solcellsanläggningar som organisationen äger eller leasar. Även att vara delägare i en solcellspark räknas in, men bara den egna andelen av effekten.

Bakgrund till utmaningen: Ett av etappmålen i Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram är att det i Uppsalas geografi ska finnas installerade solelsanläggningar med samlad effekt om 30 MW år 2020 och 100 MW år 2030. Målet om 2 % motsvarar ungefär 30 MW-målet sett ur en organisations perspektiv. Målet om 5 % motsvarar ungefär 100 MW-målet. Inspiration till utmaningen kommer från Region Uppsalas mål om 2 % elproduktion av egen elanvändning till 2020. Ett mål de redan har uppnått.

Fokusgruppen i Klimatprotokollet har bedömt att procentmålet 5 % år 2030 är beroende av gynnsamma ekonomiska och juridiska förutsättningar som möjlighet att flytta el mellan byggnader samt lönsamhet.