A.6 Utmaning: Egen solelproduktion, 5 % av elanvändningen

Antar organisationen utmaningen åtar de sig att minst 2 % av egen elanvändning kommer från egen solelproduktion senast 2020. Senast 2030 ska det vara minst 5 %.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen: 

SLU
Akademiska hus
Uppsala Vatten och Avfall AB
Upplands Energi

Redan avklarad:
Vasakronan
Region Uppsala