A.6 Utmaning: Egen solelproduktion, 5 % av elanvändningen

Antar organisationen utmaningen åtar de sig att minst 2 % av egen elanvändning kommer från egen solelproduktion senast 2020. Senast 2030 ska det vara minst 5 %.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen: 

Nobina
Sport- och rekreationsfastigheter AB
Sveriges lantbruksuniversitet
Uppsala Vatten och Avfall AB

Redan avklarad:

Akademiska hus
Region Uppsala
Upplands Energi
Vasakronan