A.2 Utmaning: Bra miljöval el

Vid antagande av utmaningen åtar sig organisationen att vid köp av el använda miljömärkningen Bra miljöval el, eller ställa motsvarande krav, senast 2020.

 Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen: 

Skanska Sverige AB
Uppsala Stadsmission
Ramböll Sverige AB
Thermo Fisher Scientific
Energikontoret i Mälardalen
Returpappercentralen
Atea

Redan avklarad:
Uppsala kommun
Vasakronan
Länsstyrelsen Uppsala
IKEA
NCC
Uppsala pastorat
Bjerking AB
Region Uppsala
Uppsala Vatten och Avfall AB
White Arkitekter AB
WSP
Ihus
Biogas Öst