A.1 Utmaning: Koldioxidneutral eller förnybar fjärrvärme och fjärrkyla

För att anta utmaningen åtar organisationen sig att senast 2020 ha 50 % koldioxidneutral eller förnybar värme och kyla. Senast 2023 ska organisationen ha 100 %.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen:

Uppsala pastorat till 2019
Uppsala kommun till 2020
Uppsalahem AB till 2020
Vattenfall Värme Uppsala
Ramböll Sverige AB
Uppsala Vatten och Avfall AB
WSP

Redan avklarad:
Vasakronan
Länsstyrelsen
IKEA
Region Uppsala
Ihus