D.1 Bygga mer i trä

Utmaningen innebär att organisationen som bygger själva eller beställer byggprojekt, påbörjar minst 1-2 projekt i trä mellan 2018–2022. Under perioden 2023–2025 ska minst 25 % av de aktuella projekten under perioden byggas i trä (minst ett ytterligare projekt utöver byggda projekt 2018–2022). Slutligen ska minst 50 % av projekten byggas i trä (minst två ytterligare projekt jämfört med föregående period) under åren 2026–2030.

För konsulter innebär utmaningen:
Konsulter ska i bygg- och anläggningsprojekt ta fram lösningar och klimatberäkningar i linje med utmaningen.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen:

Akademiska hus
Arkitekterna Krook & Tjäder
Bjerking AB
NCC
Sport- och rekreationsfastigheter AB
Uppsala kommun
Vasakronan
White arkitekter