D.1 Bygga mer i trä

Utmaningen innebär att organisationen som bygger själva eller beställer byggprojekt, påbörjar minst 1-2 projekt i trä mellan 2018–2022. Under perioden 2023–2025 ska minst 25 % av de aktuella projekten under perioden byggas i trä (minst ett ytterligare projekt utöver byggda projekt 2018–2022). Slutligen ska minst 50 % av projekten byggas i trä (minst två ytterligare projekt jämfört med föregående period) under åren 2026–2030.

Villkor

Utmaningen avser projekt där minst huvudstommen byggs i trä. Projekten räknas en gång. Utmaningen gäller ej småhus. För att kunna räkna med ett byggprojekt inom en viss period, definieras "påbörjad" som att grunden är lagd/gjuten.

Trä är ett förnybart material som binder koldioxid, vilket skapar en så kallad kolsänka. Trä är också ett lätt material, vilket gör att transporter av byggdelar får relativt låg klimatpåverkan.