Villkor

D.4 Utmaning: Beräkna klimatpåverkan från samtliga bygg- och anläggningsprojekt

Utmaningen gäller nyproducerade byggnader och anläggningar. Utmaningen avser Byggprocessen (A), men inte Driftskedet (B) och inte Slutskedet (C). Det är frivilligt att inkludera renoveringar och tillbyggnader.

Byggprocessens faser

Byggnader
Klimatpåverkan ska beräknas med livscykelmetodik enligt gängse standarder i branschen. Minst ska Produktskedet (A1-A2-A3) omfattas och minst ska material använda i stommen och grundkonstruktionen inkluderas. Vid beräkning av klimatpåverkan ska man eftersträva att använda så mycket specifik data som möjligt. Där det inte är möjligt används generiska data, som kan ersättas efterhand med specifik data. EPD:er (miljövarudeklarationer) används. Se också Klimatutmaning D2 och D3 för betongens klimatpåverkan. Medlemmar i Uppsala klimatprotokoll rapporterar årligen, kg CO2e/m2Atemp.

Utmaningen motsvarar kraven i Miljöbyggnad 3.0 nivå Brons. 

Högre ambitionsnivå – eventuell framtida utmaning för år 2023:

Den som önskar kan ha en högre ambitionsnivå. Ange detta i så fall i kolumnen för högre ambition i formuläret för antaganden. Den högre ambitionsnivån omfattar fler byggdelar och Byggproduktionsskedet (A4-A5):

  • I. även material i klimatskal, garage/källare och invändig stomkomplettering. Ange eget valt slutår för utmaningen.
  • II. även Fas A4 Transport till byggplatsen av material, produkter och maskiner. Se även klimatutmaning B.5: Fossilfria och förnybara transporter vid upphandling av produkt/tjänst.
  • III. även Fas A5 Konstruktions- och installationsprocessen. I den ingår exempelvis byggenergi och arbetsmaskiner som det också finns egna klimatutmaningar för.

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, är ett branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för byggnader. Verktyget baseras på livscykelanalysmetodik och gör det möjligt för en icke-expert att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad.

Källa: IVL - Svenska Miljöinstitutet

Anläggningar
Det finns ingen specifik definition för avgränsning och omfattning gjord för anläggning på samma sätt som det finns formulerat för byggprojekt. För vägledning och råd hänvisas till SGBC och Trafikverkets klimatkalkyl. Klimatprotokollets fokusgrupp Byggmaterialval finns för erfarenhetsutbyte och fortsatt utvecklingsarbete.