D.4 Utmaning: Beräkna klimatpåverkan från samtliga bygg- och anläggningsprojekt

Om organisationen antar utmaningen ska CO2e beräknas i alla bygg- och anläggningsprojekt senast 2020.

För konsulter innebär utmaningen:
Konsulter ska i bygg- och anläggningsprojekt ta fram lösningar och klimatberäkningar i linje med utmaningen.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen: 

Akademiska hus
Arkitekterna Krook & Tjäder
Bjerking AB
Ihus
NCC
Skanska Svergie AB
Sport- och rekreationsfastigheter AB
Tengbom
Uppsala kommun
Uppsalahem AB
White arkitekter