Villkor

D.5 Utmaning: Arbeta med ekosystemtjänster

Det finns inga formkrav på analys eller handlingsplan. Varje organisation utformar dessa utifrån sina behov och situation. Att utmana någon i ens nätverk handlar om att inspirera andra organisationer att börja arbeta med att främja ekosystemtjänster. Kanske hitta samarbeten med närliggande verksamheter. Ett sätt kan vara att organisationen börjar med att anta utmaningen – och det behöver ju inte vänta till 2023!

Begreppet ekosystemtjänster används för att visa den nytta människan får från naturens arbete. Detta kan exempelvis vara att växter renar luft eller dämpar buller, att bin pollinerar grödor, att vårt välmående ökar i naturen eller att stadens gräsmattor renar regnvatten från tungmetaller och skadliga partiklar.

Ur ett klimatperspektiv är det viktigt att stärka ekosystemen så att de är bättre rustade att motstå klimatförändringar och att bygga ut ekosystemtjänsterna för att klara effekterna av klimatförändringarna för människa och samhälle. Exempelvis är fler träd och grönska viktiga för att klara av värmeböljor och stadens förhöjda temperatur.