D.5 Utmaning: Arbeta med ekosystemtjänster

Vid antagande av utmaningen ska organisationen göra en ekosystemanalys samt utforma handlingsplan för genomförande senast 2020. Senast 2023 ska någon i ens nätverk utmanas.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen: 

Arkitekterna Krook & Tjäder
Ihus
Ramböll Sverige AB
Region Uppsala
White arkitekter 

Redan avklarad:

Akademiska hus
Länsstyrelsen Uppsala
Sveriges lantbruksuniversitet
Uppsalahem AB
Uppsala pastorat
WRS