D.5 Utmaning: Arbeta med ekosystemtjänster

Vid antagande av utmaningen ska organisationen göra en ekosystemanalys samt utforma handlingsplan för genomförande senast 2020. Senast 2023 ska någon i ens nätverk utmanas.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen: 

Akademiska hus
Arkitekterna Krook & Tjäder
Ihus
Ramböll Sverige AB
Region Uppsala
Sveriges lantbruksuniversitet
Uppsala pastorat
Uppsalahem AB
White arkitekter 
WRS

Redan avklarad:
Länsstyrelsen Uppsala