Smarta miljöval

Som miljöuniversitet vill SLU bidra till smarta miljöval. Via en nystartad klimatfond ska anställda kunna söka medel för klimatbefrämjande åtgärder.

SLU är ett miljöuniversitet och vill bidra till miljösmarta val. Medlemskapet öppnar dörrar för ett givande samarbete med många viktiga aktörer i Uppsala.

– Vi har just startat en klimatfond på SLU som innebär att vi lägger en avgift för flygresor i jobbet, säger Johanna Sennmark, miljöchef, SLU.

Pengarna samlas i en fond som de anställda kan söka medel från för klimatbefrämjande åtgärder.

– Det ska bli mycket spännande att se vart det leder. Vår verksamhet är spridd över hela Sverige och vi har många utländska kontakter så vi vet redan nu att delar av fonden kommer att gå till ett ännu bättre system för videokonferenser, säger Johanna Sennmark.