Samarbetsprojekt för hållbart resande

I projektet Spjutspetsar mobility managment samverkar 15 medlemsorganisationer för att underlätta för sina medarbetare att cykla, gå och åka kollektivt i tjänsten samt till och från jobbet. Under hösten 2014 har drygt 1 500 personer svarat på en resvaneundersökning – en effektiv plattform för konkreta åtgärder som ska öka det hållbara resandet.

Samarbetsprojekt för hållbart resande

Resvaneundersökningen genomfördes i oktober och november med fokus på vilka möjligheter som kan lyftas fram, och vilka hinder som kan undanröjas för att få fler att gå, cykla eller åka kollektivt.

Projektet initierades i fokusgruppen för Hållbart resande inom Uppsala klimatprotokoll. Erbjudandet om att delta gick ut till de 29 medlemsorganisationerna samt till andra organisationer som är aktiva i fokusgruppen. I sammanställningen av resvaneundersökningen framkom att mer än hälften av de 1 500 tillfrågade bor inom sex kilometer från sin arbetsplats, alla har tillgång cykelparkering och drygt 75 procent har tillgång till tjänstecykel. 11 procent visade sig nyttja möjligheten att arbeta hemifrån, få nyttjar resfria möten och många vill åka kollektivt. Cirka 37 procent valde vid tiden för undersökningen att åka bil till arbetet. Antingen samåkande eller ensamåkande. 96 procent tycker det är viktigt att resa klimatsmart i tjänsten. Det framkom även att 56 procent av de tillfrågade anser sig ha otillräcklig information om kollektivtrafikresor i tjänsten.

Nästa steg

Målet är nu att arbeta fram ett antal gemensamma åtgärder och aktiviteter som ska få fler medarbetare att välja cykel eller ett kollektivt färdsätt i tjänsten samt till och från jobbet. Aktiviteterna ska genomföras våren 2015.
– Vi hoppas få en hävstångseffekt av all kunskap och erfarenhet som finns hos deltagarna och att det även ska inspirera andra verksamheter att se över vad de kan göra, säger Teresa Uggla Kerrou, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun.

Projektet leds av Uppsala kommun i samarbete med UL och Energikontoret i Mälardalen. Projektledningens arbete finansieras delvis av Energimyndigheten.
– Det unika i projektet är att organisationer som ligger i framkant inom hållbarhetsfrågor samverkar och arbetar tillsammans på det här sättet, säger Teresa Uggla Kerrou.

De 15 deltagande medlemsorganisationerna är Aspholmen Fastigheter, Energikontoret Mälardalen/Biogas Öst, Fresenius Kabi AB, Friskis & Svettis, Ikea Uppsala, Orexo, Ramböll AB, Svenska kyrkan, Uppsalahem AB, Uppsala kommun, Uppsala universitet, Vasakronan AB och Vattenfall Värme Uppsala AB.

Läs mer om resultatet av projektet Spjutspetsar mobility management och resvaneundersökningen