Samarbete driver utveckling

Klimatprotokollets arbete kring solceller engagerar och inspirerar. Vasakronan har driftsatt fyra nya solcellsanläggningar i Uppsala.

Uppsala Klimatprotokoll är en fantastisk arena för att inspirera, och att bli inspirerad, i frågor som handlar om hur vi kan minska vår miljöpåverkan.
– Det är energigivande att det finns så många organisationer i gruppen som har ett så starkt engagemang för ett bättre klimat, säger Jonas Bjuggren, regionchef, Vasakronan.

En solskenshistoria bland många är klimatgruppens arbete kring solceller som bland annat inspirerat Vasakronan att ta ledartröjan.
– Under 2014 har vi driftsatt fyra nya solcellsanläggningar i Uppsala och fler i övriga landet. Ett samarbete som på så sätt driver utvecklingen både inom och utanför Uppsalas gränser, säger Jonas Bjuggren.