Projektet Klimatdriven företagsutveckling avrundas

Det EU-finansierade projektet Klimatdriven företagsutveckling som drivits sedan 2016 börjar nu gå mot sitt slut. I ett av delprojekten som riktade sig mot restauranger kan projektet redovisa en utsläppsminskning på hela 30 %.

EU-logga

Bakgrund och mål

Med hjälp av EU-finansiering drog Uppsala kommun igång ett nytt klimatprojekt riktat mot små och medelstora företag i Uppsala under 2016-2017. Det övergripande målet var att effektivisera och driva på klimatarbetet på lokal nivå. Utöver ett effektivare klimatarbete har projektet haft som mål att stärka konkurrenskraften och skapa nya affärsidéer hos deltagande företag.

Arbetssätt

Projektet var indelat i fokusgrupper inom områdena energieffektivisering och godstransporter.

Energieffektivisering
Fokusgruppen Energieffektivisering riktade sig särskilt till restaurangföretag med aktiviteter för att uppnå energieffektivisering i restaurangkök samt minskad klimatpåverkan från maten som serveras.

Inledningsvis i projektet fick deltagande restauranger gå en utbildning i klimatsmart och ekologisk matlagning. Restaurangerna fick även lära sig att använda ett IT-verktyg för att räkna fram olika rätters klimatpåverkan. IT-verktyget möjliggjorde för kockar att utveckla klimatsmarta menyer, då verktyget på ett enkelt sätt visar skillnad i utsläpp beroende på recept. En del restauranger synliggjorde de olika rätternas klimatpåverkan för konsumenterna, för att på så sätt möjliggöra aktiva val.

Högskolerestauranger, deltagare i projektet som fullföljt alla ovanstående steg, sänkte sina utsläpp med hela 30 % under inledande månader. Läs mer.

Föreläsning matprojektBildtext: Staffan Lindberg, projektmedarbetare, tillsammans med Marlene Brolin från Högskolerestauranger, föreläser om projektet på Knivstadagarna i april 2018.

Godstransporter
Arbetet inom fokusgruppen Godstransporter fokuserade främst på informationsinsatser. I början av maj 2018 anordnades ett seminarium om klimatsnåla transportmedel där ett trettiotal deltagare, däribland transportföretag och godsmottagare, samlades för att samtala och inspireras av cykelleveranser, eldrivna bilar och andra godstransporter med lägre klimatpåverkan.

Diskussionerna under seminariet ligger nu även till grund för hur samarbetet rörande godstransporter i det befintliga nätverket Uppsala klimatprotokoll fortsätter. Tanken är att vidareutveckla samverkan på området vilket gör att projektets idéer lever vidare.

 TransporteventBildtext: Jeppe Larsen från MovebyBike föreläser om cykeltransporter på seminarium i maj 2018.

Tidplan

Projektet sträcker sig från 2016 till juli 2018. Uppstartsfasen var under våren 2016 och genomförandefasen pågår fram till juli 2018.

Vill du veta mer?

Kontakta:
Belén Camarero del Río, projektledare
E-mail: belen.camarerodelrio@uppsala.se
Telefon: 018-7271261