EU-projektet Klimatdriven företagsutveckling avslutas

Det EU-finansierade projektet Klimatdriven företagsutveckling som drivits sedan 2016 är nu slut. I ett av delprojekten som riktade sig mot restauranger kan projektet redovisa en utsläppsminskning på nästan 30 %.

Med hjälp av EU-finansiering drog Uppsala kommun igång ett nytt klimatprojekt riktat mot små och medelstora företag i Uppsala under 2016. Det övergripande målet var att utveckla metoder som driver på energieffektivisering och klimatarbetet på lokal nivå. Utöver detta var målet också att skapa en ny arena för samarbete mellan deltagarna.

Totalt medverkade 19 företag i projektet inom två olika fokusområden; energieffektivisering och godstransporter.

Energieffektivisering

Utsläpp av växthusgaser i samband med måltider identifierades tidigt som ett område med potential för klimatförbättring. Därför inriktades arbetet särskilt mot restaurangföretag med aktiviteter för att uppnå minskad klimatpåverkan från maten som serveras.

Deltagande restauranger erbjöds också energiinventeringar för att uppnå energieffektivisering i restaurangköken.

Inledningsvis i projektet fick kockar gå en utbildning i klimatsmart matlagning. Utbildningen syftade till att öka kunskapen om kopplingen mellan mat och klimat och kursen leddes av kocken Maximillian Lundin.

Genom ett samarbete med Chalmers fick restaurangerna också tillgång till ett IT-verktyg för att räkna fram olika rätters klimatpåverkan. IT-verktyget möjliggjorde för kockar att utveckla klimatsmarta menyer, då verktyget på ett enkelt sätt visar skillnad i utsläpp beroende på recept. En del restauranger synliggjorde de olika rätternas klimatpåverkan för konsumenterna, för att på så sätt möjliggöra aktiva val.

Ett gott exempel i projektet var Högskolerestauranger AB, som deltog med fyra restauranger. De sänkte sina utsläpp med nästan 30 %. Läs mer.  


Föreläsning matprojekt
Bildtext: Staffan Lindberg, projektmedarbetare, tillsammans med Marlene Brolin från Högskolerestauranger, föreläser om projektet på Knivstadagarna i april 2018.

Godstransporter

Arbetet inom fokusområdet godstransporter inriktade sig främst på att utbyta goda exempel och sprida kunskap om klimatsnåla transporter. I början av maj 2018 anordnades ett större seminarium. Ett trettiotal organisationer, däribland transportföretag och godsmottagare, samlades för att samtala och inspireras av cykelleveranser, eldrivna bilar och andra godstransporter med lägre klimatpåverkan.

 Transportevent
Bildtext: Jeppe Larsen från MovebyBike föreläser om cykeltransporter på seminarium i maj 2018.

En viktig del av projektet var också att skapa dialog mellan större beställare (offentliga aktörer och företag som tar emot mycket leveranser) och mindre utförare som levererar godset.

Fortsatt arbete

Ett av projekts delmål var att skapa en ny arena för samarbete mellan små och medelstora företag.

Arbetet med att minska klimatpåverkan från restauranger fortsätter nu genom ett nytt projekt finansierat av Naturvårdsverket, som i första hand vänder sig till större restaurangföretag. Läs mer om Klimatprofilering av restauranger.

Uppsala klimatprotokoll har också startat en ny fokusgrupp för att arbeta vidare med matens klimatpåverkan.

Arbetet med att minska utsläppen från godstransporter fortsätter nu inom ramen för Uppsala klimatprotokoll och fokusgruppen Hållbara godstransporter.

Vill du veta mer om projektets tillvägagångssätt och resultat? 

Kontakta:
Belén Camarero del Río, projektledare
E-mail: belen.camarerodelrio@uppsala.se
Telefon: 018-7271261

EU-logga