Ökad kunskap om källsortering

Att samverka över branschgränserna är en viktig källa till ny kunskap. Friskis & svettis har till exempel bjudit in Ragn-Sells för endagskurser i sophantering.

Friskis & svettis vill inspirera och höja medvetandenivån när det gäller miljön, och har till exempel bjudit in Ragn-Sells för endagskurser i sophantering.

En resevaneundersökning har dessutom genomförts på initiativ av Uppsala klimatprotokoll för att se hur de anställda reser till och från jobbet.
– Genom medlemskapet får vi tips, pepp och nya branschöverskridande insikter, säger Pia Helander, ekonomiansvarig, Friskis & Svettis.