Minska utsläpp från mat i projektet Klimatprofilering av restauranger

Uppsala kommun har beviljats investeringsstöd från Klimatklivet för projektet Klimatprofilering av restauranger. Projektet syftar dels till att minska utsläpp av växthusgaser från mat som serveras på stora restauranger i Uppsala, men också till att göra gäster mer medvetna om matens klimatpåverkan.

Inledningsvis får restauranger som deltar i projektet gå en kurs i klimatsmart matlagning och en utbildning i ett IT-verktyg som mäter matens utsläpp. Restaurangerna ska sedan byta ut ingredienser med hög klimatpåverkan mot ingredienser med lägre. Med hjälp av IT-verktyget kan kockar och kökschefer utveckla menyer ur ett klimatperspektiv, då verktyget på ett enkelt sätt visar skillnad i utsläpp beroende på recept.

Restaurangerna ska också synliggöra för besökarna hur mycket utsläpp de olika rätterna genererar genom att visualisera klimatavtrycket på menyerna. Därigenom skapas valmöjligheter för restaurangbesökarna att välja den rätt som är bäst för klimatet.

En kontrollperiod genomförs innan insatserna för att mäta utsläppen utan åtgärder. Efter att åtgärderna införs mäts utsläppen regelbundet för att kunna följa förändringar av klimatpåverkan. Målet med projektet är att minska utsläppen från ca 20 medverkande restauranger med minst 20 procent.


Kocken Maximilian Lundin är på besök på Rosendalsgymnasiet i Uppsala för en inspirationskurs i klimatsmart matlagning.

Nyheter från projektet:


Åtgärder av betydelse

Uppsala kommun har erfarenhet av att arbeta med klimatprofilering av restauranger då man tidigare drivit ett liknande projekt med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

– Utsläppen minskade med 30 procent vilket är en stor skillnad mot kontrollperioden och visar att många tar ansvar för klimatet när de ges möjlighet till, säger Belén Camarero del Río, projektledare på Uppsala kommun.

Läs mer om det tidigare projektet

Meny KlimatGott

 Bildtext: Meny från Högskolerestauranger, deltagare i tidigare projekt för klimatprofilering av restauranger. Utsläppen från respektive måltid synliggörs genom staplar i olika färger.

För mer information, kontakta projektledning:

Projektet ägs av Uppsala kommun med medfinansiering från statliga Klimatklivet (Naturvårdsverket).