Minska utsläpp från mat i projektet KlimatGott

Uppsala kommun har beviljats investeringsstöd från Klimatklivet för projektet KlimatGott. Projektet syftar dels till att minska utsläpp av växthusgaser från mat som serveras på stora restauranger i Uppsala, men också till att göra gäster mer medvetna om matens klimatpåverkan.

Inledningsvis får restauranger som deltar i projektet gå en kurs i klimatsmart matlagning och en utbildning i ett IT-verktyg som mäter matens utsläpp. Restaurangerna ska sedan byta ut ingredienser med hög klimatpåverkan mot ingredienser med lägre. Med hjälp av IT-verktyget kan kockar och kökschefer utveckla menyer ur ett klimatperspektiv, då verktyget på ett enkelt sätt visar skillnad i utsläpp beroende på recept.

Restaurangerna ska också synliggöra för besökarna hur mycket utsläpp de olika rätterna genererar genom att visualisera klimatavtrycket på menyerna. Därigenom skapas valmöjligheter för restaurangbesökarna att välja den rätt som är bäst för klimatet.

En kontrollperiod genomförs innan insatserna för att mäta utsläppen utan åtgärder. Efter att åtgärderna införs mäts utsläppen regelbundet för att kunna följa förändringar av klimatpåverkan. Målet med projektet är att minska utsläppen från ca 20 medverkande restauranger med minst 20 procent.

Åtgärder av betydelse
Uppsala kommun har erfarenhet av att arbeta med klimatprofilering av restauranger då man tidigare drivit ett liknande projekt med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

– Utsläppen minskade med 30 procent vilket är en stor skillnad mot kontrollperioden och visar att många tar ansvar för klimatet när de ges möjlighet till, säger Belén Camarero del Río, projektledare på Uppsala kommun.

Meny KlimatGottBildtext: Meny från Högskolerestauranger, deltagare i tidigare projekt för klimatprofilering av restauranger. Utsläppen från respektive måltid synliggörs genom staplar i olika färger.

Uppstart
I juni 2018 arrangerades en uppstartsträff för intresserade restauranger. Under hösten inleds arbetet med klimatprofilering. 

Läs mer om det tidigare projektet.

För mer information:
Kontakta Belén Camarero del Río, projektledare.
Telefon: 072-584 09 98
E-post: belen.camarerodelrio@uppsala.se

Projektet ägs av Uppsala kommun med finansiering från statliga Klimatklivet (Naturvårdsverket).