Öppet rundabordsmöte med delseminarier 11 oktober 2017

Hur blir Uppsala fossilfritt till 2030 och klimatpositivt till 2050? Den 11 oktober bjöd Klimatprotokollet in till Öppet rundabordsmöte med delseminarier och inspirationsföreläsningar på Uppsala Konsert & Kongress

Öppet rundabordsmöte 11 okt 2017

Foto: Kommunalråd Maria Gardfjell öppnade rundabordsmötet

Dagen inleddes med ett Öppet rundabordsmöte. Talade gjorde bland andra Maria Gardfjell (kommunalråd MP) och Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige. Vi välkommande också Länsstyrelsen som ny medlem i protokollet och landshövding Göran Enander fick möjligheten att berätta om Länsstyrelsens klimatarbete. Vidare diskuterade vi begreppet klimatpositiv och deltagarna fick aktivt medverka i en mentometerundersökning

Parallella delseminarier

Under förmiddagen ägde också tre parallella delseminarier rum. Deltagarna fick välja mellan områdena plast, arbetspendling och byggnation. Under plastseminariet föreläste Jonas Carlehed (hållbarhetschef på IKEA Sverige) och en paneldebatt följde med aktiva aktörer inom området. Temat för byggnationsseminariet var hur vi kan öka och underlätta för träbyggnationer. Föreläste gjorde Arne Olsson, VD på Folkhem. Det tredje seminariet handlade om arbetspendling där Erik Stigell från Trivector föreläste om hur arbetstagares hälsa kan förbättras genom en mer aktiv arbetspendling

Paneldebatt seminarium om plast

Foto: Paneldebatt under seminariet om plast

Klimatsmart lunch

Dagens lunch presenterades och serverades av gästkocken Maximillian Lundin, också utbildare och författare till boken Miljödieten. Han berättade bland annat om hur kommunen arbetar tillsammans med restauranger i Uppsala för att minska utsläppen av växthusgaser. Lunchen var vegansk och släppte endast ut 1,01 kg CO2 per portion

Maximilian Lundin

Foto: Maximillian visar klimatpåverkan från en hamburgare i jämförelse med dagens lunch

Inspirationstalare Rob Hopkins

Eftermiddagen inleddes med två inspirationsföreläsningar. Först ut var Rob Hopkins, grundare och förgrundsfigur för rörelsen Transition Movement. Han föreläste om vikten av att skapa positiva framtidsvisioner för en övergång till ett fossilfritt samhälle. Jonas Carlehed, hållbarhetschef på IKEA, fortsatte att inspirera deltagarna genom att föreläsa om cirkulära IKEA och deras hållbarhetsarbete

 Rob Hopkins

Foto: Till vänster Rob Hopkins och till höger Thomas Norrby (SLU)

Läs mer om Rob Hopkins på hans webbplats

Avslutning

Dagen avslutades med en workshop där vi återkom till utmaningarna som presenterades under förmiddagen. Deltagarna delades in i tio olika tematiska grupper där de fick diskutera och bearbeta utmaningarna och dess målnivåer

Avslutning Öppet rundabordsmöte 11 okt 2017

Foto: Workshop kring utmaningarna

Klimatprotokollet tackar alla deltagare för en mycket inspirerande och givande dag! Tillsammans når vi lägre!

 

Dokumentation som presenterades under dagen:

Öppet rundabordsmöte (förmiddag) (PDF, 2 MB)

Öppet rundabordsmöte (eftermiddag) (PDF, 208 KB)

Arbetsmaterial utmaningar (PDF, 538 KB)

Bokning och anmälan gällde till 29 september

Dagens konferens kostade 500 kronor (exklusive moms). Medlemmar i Uppsala klimatprotokoll deltog utan kostnad (gällde två deltagare/medlem). Anmälan var bindande. Efter den 29 september återbetalas inga avbokningar

Kontakt

Om du har du frågor eller vill veta mer om dagens diskussioner kan du mejla eller ringa Ida Folkesson, samordnare för klimatkonferensen
E-post: ida.folkesson@uppsala.se 
Telefon: 018-727 12 06

Läs mer Uppsala klimatprotokoll