Klimatkampanj i Uppsala!

I början av 2019 lanserades klimatkampanjen Klimatlätt - ett projekt där Uppsala kommun tillsammans med flera företag, organisationer och forskare tillsammans samverkar för att engagera och informera Uppsalabor till att göra mer hållbara val i vardagen.

Kampanjen fokuserar på fyra temaområden; boende, transporter, mat och övrig konsumtion. Som en del av kampanjen lanseras en klimatkalkylator där deltagare genom en app får koll på sin egen klimatpåverkan och hjälp med att minska den. Genom klimatstegstävlingar kan kollegor eller vänner skapa grupper och jämföra sina framsteg med varandra och det blir en gemensam utmaning att leva mer hållbart.

Företag och organisationer kan delta i kampanjen genom att mobilisera anställda, medlemmar, kunder eller invånare att minska klimatavtrycket. Företag och organisationer kan också medverka genom att erbjuda och underlätta val av klimatsmartare produkter och tjänster eller bidra med kunskap och inspiration via exempelvis seminarier eller studiecirklar.

Målet är att minst 10 000 personer som bor eller verkar i Uppsala ska delta i klimatkampanjen och minska sina utsläpp med 5 till 10 procent.

Bakom projektet står Uppsala kommun, Uppsalahem, UL, Studiefrämjandet, Svenska kyrkan, Sensus, Svalna och Chalmers tekniska högskola. Projektet är en del av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som drivs med stöd från Energimyndigheten, VINNOVA och Formas.

För mer information - besök Klimatlätts hemsida https://klimatlatt.se/, eller kontakta kontakta kampanjledningen direkt på klimatlatt@uppsala.se