Klimateffektiv plastupphandling

Medlemmar i Uppsala klimatprotokoll agerar tillsammans för att minska plastens klimatpåverkan. I projektet Klimateffektiv plastupphandling ligger fokus på att förändra upphandlingskriterier för att på så sätt påverka leverantörerna att utöka sitt utbud av återvunnen och förnybar plast.

Idag produceras 98 % av plasten vi använder av fossil råvara. Plasten bidrar därför med betydande utsläpp vid förbränning. I Uppsala bidrar plastavfallet som går till energiåtervinning i fjärrvärmeverket med cirka 120 000 ton koldioxid per år. Det kan jämföras med personbilstrafiken som årligen släpper ut ungefär lika mycket. För att nå målen om ett fossilfritt Uppsala 2030 behöver därför andelen fossil plast som går till energiåtervinning minska.

I projektet Klimateffektiv plastupphandling samarbetar Klimatprotokollsmedlemmarna Fresenius-Kabi, Uppsala universitet, SLU, Region Uppsala, Uppsala pastorat, Uppsala kommun och Vattenfall Värme AB. Syftet med projektet är att minimera plastanvändningen, öka sorteringen av plastförpackningar, samt att öka efterfrågan på återvunna och förnybara produkter.

– För att minska plastens klimatpåverkan behöver vi framför allt öka återvinningen av den fossila plasten. Återvunnen plast tär minst på både klimat och naturresurser, säger Anna Hilding, projektledare för Klimateffektiv plastupphandling i Uppsala kommun.

Förändrade upphandlingskriterier
Inledningsvis i projektet arbetade deltagarna med att ta fram statistik för de plastprodukter de köper in och använder. De gemensamma resultaten från kartläggningen ligger nu till grund för vilka produkter som projektet arbetar vidare med i upphandlingsfasen. Fokus är förbrukningsmaterial i form av påsar/säckar, skoskydd och förpackningar/emballage. 

Genom utvecklade upphandlingskriterier vill man ge leverantörer och producenter incitament att bidra till minskad klimatpåverkan genom att bland annat utöka sitt sortiment av återvunnen och förnybar plast. Målet är att ta fram ett upphandlingsverktyg som visar produkternas klimatpåverkan och gör det möjligt att jämföra produkter med varandra.

- Vi kommer att sprida hur vi gått tillväga så att flera kommuner och andra aktörer kan förändra klimatpåverkan från sitt plastanvändande. Uppsala är först med att ta ett helhetsgrepp om plasten för att minimera klimatpåverkan från produktion av råvara, användande, avfallssortering samt till nya produkter av återvunnen plast, säger Anna Hilding.

Läs mer om: 


Vill du att vi berättar mer om hur din verksamhet kan bidra till en minskning av plastens klimatpåverkan, kontakta: Anna Hilding, anna.hilding@uppsala.se, 070 62 198 62

Projektet pågår mellan mars 2017 och februari 2019 och ägs av Uppsala kommun med finansiering av Naturvårdsverket. 

Läs Jakten på plastens senaste nyhetsbrev