Ett grönare Uppsala Business Park

Över 2 100 personer och 70 företag samt organisationer är verksamma inom Uppsala Business Park. Målet för projektet Uppsala Business Park - Den gröna parken är att inspirera alla till miljömedvetna val i vardagen. Avfallshanteringen är redan förändrad. Nästa steg är persontransporterna.

Frukter

En stor del av belastningen på klimat och miljö inom Uppsala Business Park kommer från materialanvändning och avfall, transporter, energianvändning och vattenanvändning.

Fresenius Kabi, Returpappercentralen, Uppsala Vatten AB, Ragn-Sells och Frontwalker var med från projektstart 2013. Under resans gång har även Klövern, Landstinget, Orexo, Thermo Fischer och Fazer-Amica anslutit till det gemensamma arbetet.
– Förändring och framgång kräver uthållighet, strategi och kompetens. Tack vare Klimatprotokollet har vi skapat effektiv samverkan som ger resultat. Vi valde att börja med avfall som är enkelt för alla verksamheter att relatera till. Avfall är ju egentligen en resurs som kan användas någon annanstans, eller på annat sätt eller i annan form, säger Erik Fiedler, Fresenius Kabi AB.

De största miljövinsterna kan nås med hjälp av korrekt hantering av farligt avfall, utsortering av specialplast och matavfall. En plockanalys av brännbart material inom företagsparken har visat att den totala potentiella koldioxidbesparingen vid ökad utsortering är 114 ton.

Goda exempel

Ragn-Sells och Klövern har förbättrat sorteringen för matavfall i allmänna lokaler och hos hyresgäster i Klöverns fastighet. Ragn-Sells och Fazer Amica har tagit fram en lösning för minskade materialtransporter, och Returpappercentralen samt Fresenius Kabi har startat upp aktivitet för att separera en plastfraktion ur det brännbara avfallet. Under våren 2014 genomfördes dessutom en resvaneundersökning.
– Resultatet kommer att användas som underlag i arbetet att hitta smartare lösningar för våra anställda, och för klimatsmartare lösningar för tjänsteresor. Förhoppningen är att börja få lösningar på plats under våren 2015, säger Erik Fiedler.