Energieffektiva bostadsrättsföreningar

Bygg- och fastighetssektorn står för 40 procent av Sveriges energianvändning. För att minska energibehovet bland Uppsalas bostadsrättsföreningar startade Uppsala klimatprotokoll projektet Åtgärdskartor för bostadsrättsföreningar, vilket avslutades 2015.

Projektet var ett samarbete mellan Riksbyggen, Energi- och klimatrådgivningen i Uppsala kommun, Energikontoret i Mälardalen, Vattenfall Värme Uppsala, JL Energikonsult och Mediator. Projektet fick medel från Energimyndigheten för att söka upp 100 bostadsrättsföreningar och diskutera energieffektiviseringsåtgärder för att få Uppsalas totala energiförbrukning att minska. Informationsmaterialet utgick från de åtgärdskartor som tidigare tagits fram med hjälp av examensarbetare från Uppsala Universitet.  
– Det finns stor efterfrågan på information, helst vill föreningarna ha besök där åtgärderna i åtgärdskartorna gås igenom. Kartorna är ett nytt sätt att presentera exempel på vilken energi- och kostnadsbesparing olika åtgärder kan ge, säger projektledare Emil Andersson på Energikontoret i Mälardalen.
Nedan visas en åtgärdskarta för enkla åtgärder, som inte kräver några större investeringar för hus med frånluftsventilation, som är typiskt för 60- och 70-talshus.

Graf

Ett viktigt moment var att diskutera vikten av livscykelkostnader för åtgärder. Energikostnaderna måste med i kalkylerna och inte bara grundinvesteringen. Ett enkelt exempel är belysning där en LED-lampa blir billigare i längden trots hög inköpskostnad. Se bilden nedan.

Graf

Resultat

Projektet avslutades under våren 2015 med goda resultat. Totalt var projektet i kontakt med 167 bostadsrättsföreningar för rådgivning kring energieffektivisering utifrån de anpassade åtgärdskartorna. Projektet besökte hela eller representanter från 41 BRF:ers styrelser. Den totala minskningen av energianvändningen för de besökta BRF:erna beräknas till 621 MWh.

Kontakt

Emil Andersson, Energikontoret i Mälardalen
Telefon: 072-857 10 15