Lokalt Parisavtal - näringsliv och kommun tillsammans för klimatpositiv utveckling

Uppsala kommun har ett lokalt Parisavtal med näringslivet, akademin och lokala aktörer i Uppsala klimatprotokoll sedan 2010 och har tillsammans nått lägre utsläpp av växthusgaser. Samarbetet omfattar i sin pågående tredje period 32 organisationer med 40 procent av alla som arbetar i Uppsala.

Tid: 5 juli, kl 11-12

Plats: Arena Uppsala, Donners krog

Utmanande men nödvändiga klimatmål föder engagemang, utveckling, innovationer och företagsutveckling. Samarbete över sektorsgränser är nödvändigt för att nå dem. Det var framgångsnyckeln till Parisavtalet 2015. Det är också framgångsfaktorn på det nationella och lokala planet. Men hur lyckas man få igång, och sedan hålla igång samarbetet – och nå faktiska resultat? Uppsala klimatprotokoll delar med sig av sju års unik erfarenhet och hur man arbetar för att nå målen fossilfritt 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.

Uppsala kommun har ett lokalt Parisavtal med näringslivet, akademin och lokala aktörer i Uppsala klimatprotokoll sedan 2010 och har tillsammans nått lägre utsläpp av växthusgaser. Samarbetet omfattar i sin pågående tredje period 32 organisationer med 40 procent av alla som arbetar i Uppsala.

Medverkande:

  • Niklas Malmfors, affärschef bostäder, NCC, region Uppsala, Gävle, Dala
  • Stefan Sandberg, vd, Uppsalahem, medlem i Uppsala klimatprotokoll
  • Göran Enander, landshövding, Uppsala län
  • Gunnar Hedberg (M), vice ordförande Klimatberedningen, SKL
  • Maria Gardfjell (MP), förste vice ordförande kommunstyrelsen, Uppsala kommun

Moderator: Björn Sigurdson, klimatstrateg, Uppsala kommun.