Trä – klimatsmart och hållbart byggmaterial

Välkommen till Uppsala klimatprotokolls kostnadsfria seminarium om trä som byggmaterial. Med seminariet hoppas vi kunna öka kunskapen och användningen av trä i byggnation och anläggning. Vi utbyter erfarenheter och inspirerar varandra. Med det här seminariet vill vi även bjuda in till fortsatt samverkan inom ramen för Uppsala klimatprotokolls tema hållbar stadsutveckling.

Att bygga i trä innebär lägre energianvändning och klimatpåverkan, men även resurseffektivitet i materialval, byggfas och vid rivning. Ett bidrag till Klimatpositivt Uppsala.

Program
Seminariet kommer att innehålla både föredrag och möjlighet till diskussion och dialog. Detaljerat program presenteras inom kort men innehåller bland annat:

  • Exempel på kommunal träbyggnadsstrategi
  • Goda exempel på träbyggnationer
  • Utmaningar och möjligheter
  • Workshop – hur går vi vidare med vad?

Målgrupp
Seminariet vänder sig till alla olika aktörer och branscher inom fysisk planering, fastighet, bygg och anläggning. Privat eller offentlig. Förtroendevald eller professionell.

När?
20 januari, kl 8-12
Vi inleder med frukost

Efter seminariet finns det möjlighet till lunch på egen bekostnad i IFU Arena lunchrestaurang.

Var?
IFU Arena, Uppsala
Råbyvägen 77
Busslinjer (UL): Linje 3. Bussen stannar vid arenan (hållplats Lagerlöfsgatan) och går var 10:e minut från centrala Uppsala (bl. a. från Centralstationen läge A2).

Anmäl dig här (länk till uppsala.se)