Inspiration och samverkan

Samverkan och kunskapsutbyte mellan aktörer i olika branscher är en framgångsfaktor. Genom kunskapsutbyte över branschgränserna, och samverkan mellan olika aktörer, tar vi små och stora steg mot ett attraktivt och hållbart Uppsala.

Projekt