Praktik vårtermin 2022

Publicerad: 22 oktober 2021 Senast uppdaterad: 22 oktober 2021

Vill du bidra i Uppsalas lokala klimatomställning? För dig som är i slutet av din högskoleutbildning finns möjlighet till praktik inom Uppsala klimatprotokoll - ett lokalt nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra och andra för att öka takten i klimatomställningen.

Inriktning på praktik

Klimatprotokollets medlemmar arbetar för att minska de gemensamma utsläppen av växthusgaser med 14 procent per år, för att ligga i linje med Parisavtalets åtagande. Som praktikant inom Uppsala klimatprotokoll stödjer du i det löpande arbetet med att leda och samordna nätverkets arbete för att bidra till att öka takten i klimatomställningen.

I arbetet ingår exempelvis att ha löpande dialog med medlemsorganisationer och driva samordning av en eller flera arbetsgrupper framåt. Du kommer också vara behjälplig med att förbereda Klimatprotokollets större möten samt föra protokoll vid träffar.

För vårterminen 2022 söker vi särskilt dig som är duktig på att skriva och kommunicera klimatfrågor ur ett brett perspektiv. Som praktikant kommer du skriva texter till Klimatprotokollets hemsida, bidra till framtagande av Klimatprotokollets nyhetsbrev samt vara drivande i att på olika sätt utveckla Klimatprotokollets kommunikation.

Andra uppgifter som kan bli aktuella är att vara behjälplig med omvärldsbevakning och att titta på andra liknande nätverk för att utveckla Klimatprotokollet. Att inhämta information och påbörja projektansökningar för olika fokusgrupper kan också bli en uppgift för dig.

Om praktikplatsen

Under praktikterminen kommer du ingå i Processledningen för Uppsala klimatprotokoll. Medarbetare i Processledningen tillhör Hållbarhetsavdelningen på kommunledningskontoret på Uppsala kommun.

Om Hållbarhetsavdelningen

Hållbarhetsavdelningens uppdrag är att leda och samordna kommunens strategiska hållbarhetsarbete för att nå målen i Agenda 2030. Detta innebär exempelvis att leda arbetet med att öka takten i klimatomställningen, att arbeta främjande med social områdesutveckling i stadsdelar, att utveckla kommunens arbetssätt för att främja psykisk hälsa och att samordna flera projekt för att skapa ett mer hållbart energisystem.

Som praktikant får du en god inblick i hur Uppsala kommun arbetar med hållbarhetsfrågor, men också om Uppsala kommuns processer i stort. Du får möjlighet att sätta dig in i frågor på olika nivåer och med olika svårighetsgrad.

Önskad utbildning och kompetens

Du ska vara i slutet av din utbildning vid högskola eller universitet. Vi tar emot praktikanter från flera olika utbildningar, tveka därför inte att höra av dig om du är intresserad. Vi ser det som självklart att du är intresserad och har erfarenhet av hållbarhetsfrågor i allmänhet och klimatfrågor i synnerhet.

Ansökans innehåll

Personligt brev och CV. Det personliga brevet bör inkludera en presentation av dig själv och varför du är intresserad av att praktisera inom Uppsala klimatprotokoll. Märk också ditt brev med "Uppsala klimatprotokoll". 

Ansökan görs via Uppsala kommuns ansökningssystem. OBS: förlängd ansökningstid! Sista dagen för ansökan är 28 november. 

Frågor? Kontakta oss på klimatprotokoll@uppsala.se