För forskare och studenter

Processledningen för Uppsala klimatprotokoll tillhör Hållbarhetsavdelningen på kommunledningskontoret på Uppsala kommun.

Praktik

Ansökan om praktikplats görs via Uppsala kommuns ansökningssystem. Vi tar vanligtvis emot praktikanter motsvarande höst- eller vårtermin. 

För frågor om praktik inom Uppsala klimatprotokoll, maila klimatprotokoll@uppsala.se