För forskare och studenter

Processledningen för Uppsala klimatprotokoll tillhör avdelningen för Ekologisk hållbarhet på kommunledningskontoret på Uppsala kommun.

Avdelningen för Ekologisk hållbarhet leder och samordnar det övergripande arbetet med miljömässig hållbarhet och minskade klimatutsläpp. Arbetet gäller både för kommunens egen verksamhet och inom kommunen som geografiskt område. Detta arbete sker och utvecklas tillsammans med interna och externa aktörer.

Praktik

Som universitetsstudent finns möjligheten för praktik på Uppsala kommun och avdelningen för Ekologisk hållbarhet. 
Läs mer om våra praktikplatser

Uppsalas klimatfärdplan

Arbetet fortsätter att utvecklas hela tiden och vi välkomnar fler bidrag från forskare, doktorander och studenter.
Klimatfärdplan Uppsala