För forskare och studenter

Processledningen för Uppsala klimatprotokoll tillhör Hållbarhetsavdelningen på kommunledningskontoret på Uppsala kommun.

Praktik

Som universitetsstudent finns möjligheten för praktik på Uppsala kommun.

Läs mer

Uppsalas klimatfärdplan

Under hösten 2019 inleddes arbetet med en ny Klimatfärdplan som tar sikte på ett klimatpositivt Uppsala. Läs mer här