För forskare och studenter

Avdelningen för Ekologisk hållbarhet på kommunledningskontoret på Uppsala kommun leder och samordnar, följer upp och synliggör det övergripande arbetet med miljömässig hållbarhet och minskad klimatpåverkan. Detta arbete sker och utvecklas tillsammans med interna och externa aktörer.

Uppsalas klimatfärdplan

Arbetet fortsätter att utvecklas hela tiden och vi välkomnar fler bidrag från forskare, doktorander och studenter. 
Klimatfärdplan Uppsala

Praktik

Som universitetsstudent finns möjligheten för praktik på Uppsala kommun och avdelningen för Ekologisk hållbarhet. 
Läs mer om våra praktikplatser