Temaområde

Produktion och cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi innebär att gå från den linjära modellen "producera – använda – slänga" till en modell som bygger på ett kretslopp, det vill säga där man utvecklar produkter och tjänster som redan från början är gjorda för att användas flera gånger.

Mål

Arbetet i tema Produktion och Cirkulär ekonomi strävar att nå följande inriktningsmål:

  • Avgiftade förnybara material i kretslopp
  • Energieffektiv verksamhet

Fokusgrupper inom tema Produktion och Cirkulär ekonomi

Läs mer om fokusgruppen Jakten på plasten

Delen Cirkulär ekonomi kommer att vara fokus för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte under hösten 2016 och våren 2017.