Temaområde

Hållbar stadsutveckling

Mål

Arbetet i tema Hållbar stadsutveckling strävar att nå följande inriktningsmål:

  • Plattform/program för hållbart byggande och förvaltning
  • Indirekt energi och klimat (+ LCA-beräkningar)

Fokusgrupper inom tema Hållbar stadsutveckling

Läs mer om fokusgruppen Hållbar stadsdelsutveckling

Läs mer om fokusgruppen Byggmaterialval


Resultat från förra programperioden

Fokusgruppen under temat är ny för denna programperiod, det finns därför inget resultat från förra perioden. Här kan du läsa mer om resultatet från föregående programperiod och övriga fokusgruppers projekt.