Pressmeddelande

Uppsala klimatprotokoll växlar upp inför kommande protokollsperiod

Publicerad: 13 februari 2015 Senast uppdaterad: 7 juli 2016

Under onsdagen den 11 februari träffades de 29 medlemsorganisationerna i Uppsala klimatprotokoll till årets första rundabordsmöte. Utifrån diskussioner om bra resultat och nödvändig samverkan för att lokalt möta den globala klimatutmaningen enades medlemmarna att ta initiativ till en ny programperiod.

 Under våren går Uppsala klimatprotokoll mot slutet av sin andra programperiod. Till hösten 2015 inleds den tredje föreslagna protokollsöverenskommelsen. I och med det höjs ambitionerna ytterligare, både gällande organisation och konkreta mål för att "tillsammans nå lägre".

På mötet presenterade Uppsala kommuns klimatstrateg Björn Sigurdson de förslag till utvecklingsfokus som ska prägla det kommande arbetet. De handlar dels om att fortsätta utveckla formerna för samverkan mellan de olika deltagande aktörerna för framförallt aktivt deltagande i samhällsutvecklingen och klimatdriven affärsutveckling. Det handlar också om att fortsätta utveckla åtgärder och projekt inom de utmaningar som klimatprotokollets arbete i Färdplan klimatpositivt Uppsala identifierat för att nå målet om minskade utsläpp av växthusgaser med minst 50 procent till år 2020 jämfört med 1990 års nivå, för att därefter fortsätta minska och senast år 2050 vara cirka ett halvt ton per invånare.

– Vi tror att vi kan fortsätta att utveckla arbetet inom Uppsala klimatprotokoll ännu mer, säger Adrian Berg von Linde, Vattenfall. Uppsala klimatprotokoll är redan idag en stark grupp som samlar många olika kompetenser, men har vi möjlighet att komplettera med ytterligare medlemmar för att skapa tydligare spets och bredd kan vi öka takten och ta snabbare steg framåt, fortsätter han.

På mötet deltog även kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) och Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för klimat- och miljö.

– Vi är en del av ett unikt samarbete genom Uppsala klimatprotokoll. Det är genom att organisera oss nära och tillsammans som vi kan göra förändringar på riktigt. Nu gäller det att dra erfarenheter av alla goda resultat och ha bra och öppna diskussioner om hur vi tar arbetet vidare till kommande period, säger Marlene Burwick.

– Klimatprotokollet har varit framgångsrikt från starten. Nu ökar vi tempot, lär ännu mer av varandra och minskar klimatutsläppen ännu mer från transporter, byggande och kommunens egen verksamhet. Affärsdrivet klimatarbete, ledarskap i miljöfrågor och att involvera Uppsalaborna mer är viktiga prioriteringar framöver, säger Maria Gardfjell.

Som värd för mötet stod GE Healthcare, ett av de företag som varit med i Uppsala klimatprotokoll sedan starten 2010.

– Som den största privata arbetsgivaren och en stor energikonsument är det värdefullt att kunna få vara värd samt att delta i ett samarbete som har ett positivt gemensamt mål, säger Bo Lundström, VD, GE Healthcare.

För mer information

Lars Johansson, processledare Uppsala klimatprotokoll
070-645 07 95, lars.johansson@uppsala.se

Mer om Uppsala klimatprotokoll

Uppsala klimatprotokoll är ett samarbete mellan Uppsala kommun och lokalt verksamma företag, myndigheter, organisationer och Uppsalas två universitet som tillsammans söker lokala lösningar på den globala klimatutmaningen. Arbetet startade 2010 och har bidragit till att Världsnaturfonden utsett Uppsala kommun till Sveriges klimatstad 2013. Läs mer på www.klimatprotokollet.uppsala.se.

Högupplösta bilder från mötet: 
Foto: Anders Casteryd
Ladda ner högupplöst bild på gruppdiskussionerna 
Ladda ner högupplöst bild på Björn Sigurdson, klimatstrateg 
Ladda ner högupplöst bild på Maria Gardfjell (MP) och Marlene Burwick (S)