Pressmeddelande

Skräddarsydda aktiviteter ska få medarbetare att resa mer hållbart

Publicerad: 3 februari 2015 Senast uppdaterad: 7 juli 2016

Just nu pågår ett unikt projekt i Uppsala, där 13 organisationer tillsammans arbetar för att underlätta för sina medarbetare att resa mer hållbart. Under januari gick startskottet för de aktiviteter som ska få medarbetarna att vilja cykla, gå och åka mer kollektivt, till och från arbetet och i tjänsten. Projektet genomförs inom ramen för Uppsala klimatprotokoll.

Under hösten 2014 inleddes projektet Spjutspetsar mobility management med en resvaneundersökning som syftade till att få en bild av hur medarbetarna i de deltagande organisationerna reser till och från arbetet och i tjänsten. Omkring 1500 personer svarade på enkäten och resultatet ligger nu till grund för de aktiviteter som kommer att genomföras.

– När vi tillsammans analyserade resultatet från resvaneundersökningen, blev det tydligt att många står inför liknande utmaningar. Det stora värdet i projektet är därför att verksamheterna tillsammans kommit fram till aktiviteterna och stöttar varandra i det fortsatta arbetet, säger Teresa Uggla Kerrou, projektledare på Uppsala kommun, som leder Spjutspetsar mobility managment tillsammans med UL och med stöd av Energikontoret i Mälardalen.

En sammanställning av organisationernas resultat visade bland annat att 37 procent väljer bilen till arbetet. 96 procent tycker det är viktigt att resa klimatsmart i tjänsten. 56 procent anser sig ha otillräcklig information om kollektivtrafikresor i tjänsten.

De aktiviteter som deltagarna valt att gå vidare med under våren är att genomföra ett testresenärsprojekt som syftar till att få vanebilister att åka mer kollektivt, ha aktiviteter som skapar högre kännedom om biljettlösningar och hur medarbetarna ska göra för att åka kollektivt samt ta fram kriterier och ett bedömningssystem för vad som är en cykelvänlig arbetsplats. Aktiviteten avslutas med en diplomering.

– Projektet ligger i linje med att minska vår miljöbelastning och samtidigt erbjuda våra medarbetare möjligheten till andra transportsätt, både privat och i tjänsten. Vår förhoppning är att vi lyckas förändra beteenden till ett mer hållbart resande, säger Erik Fiedler, Fresenius Kabi, som är en av de deltagande organisationerna.

– Vi ser att det finns ett stort intresse och ett stort värde i att samarbeta över verksamhetsgränserna. Vår förhoppning är att det här är början på ett långsiktigt samarbete som även ska inspirera andra verksamheter att se över vad de kan göra, säger Teresa Uggla Kerrou.

Läs mer om projektet och vilka organisationer som deltar

För mer information

Teresa Uggla Kerrou, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen,Uppsala kommun
018-727 18 37, teresa.uggla-kerrou@uppsala.se.

Björn Sigurdson, klimatstrateg, kommunledningskontoret, Uppsala kommun
018-727 12 04, bjorn.sigurdson@uppsala.se

Uppsala klimatprotokoll

Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk där företag, föreningar och offentliga organisationer samverkar och inspirerar varandra och andra för att nå Uppsalas långsiktiga klimat- och energimål. Nätverket utgörs i dagsläget av 29 medlemmar. Läs mer på www.klimatprotokollet.uppsala.se