Pressmeddelande

Uppsala klimatprotokoll startar sin tredje arbetsperiod

Publicerad: 10 september 2015 Senast uppdaterad: 7 juli 2016

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) besöker Uppsala torsdag 10 september i samband med att Uppsala klimatprotokoll startar sin tredje programperiod. Klimatprotokollet är ett unikt samarbete mellan kommunen, företag, organisationer och universitet i Uppsala.

Till rundabordmötet kommer så väl gamla som nya medlemmar i Uppsala klimatprotokoll. Mötet är startskottet för den tredje perioden för Uppsala klimatprotokoll som sträcker sig mellan 2015-2018.

Åsa Romson (MP) kommer klockan 15.20 för att samtala med medlemmarna hur lokala aktörer som Uppsala klimatprotokoll och den nationella nivån kan samverka för att nå de lokala, de svenska och de globala klimatmålen. Samtalet modereras av Maria Gardfjell (MP) kommunstyrelsens förste vice ordförande.

–Det är en fantastisk möjlighet för oss att få berätta mer om hur vi arbetar inom Uppsala klimatprotokoll, säger Lasse Andersson, processledare för Uppsala klimatprotokoll, Uppsala kommun. Vi har varit framgångsrika i vårt arbete och hoppas att andra ska kunna lära av hur vi samarbetar lokalt.

Ett av målen för Uppsala kommuns miljöarbete är att minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent till år 2020. Under den förra perioden 2012-2014 lyckades man bättre än man räknat med och minskade utsläppen med hela 11 procent, samtidigt som målet var satt till 4,5 procent.

–Uppsala Klimatprotokoll har utvecklats till att bli en ledande form av nätverkande och verkstad där olika branscher och samhällssektorer antar utmaningen med att forma ett klimatpositivt Uppsala, säger Maria Gardfjell (MP). Nu satsar vi ännu högre, tillsammans kan vi nå ännu lägre under period tre.

Under förra perioden hade Uppsala klimatprotokoll 29 medlemmar, två har lämnat och fem kommit till; Svenska kyrkan, Industrihus, Thermo Fisher Scientific, WSP och White. Medlemsavgiften är 30 000 kronor per år. Kommunen matchar ekonomiskt med lika mycket som övriga medlemmar tillsammans.

Rundabordssamtalet hålls på Uppsala konsert och kongress, klockan 12.30-16.00. Media är välkomna att närvara vid rundabordssamtalet, möjlighet till intervju mer miljöministern finns ej vid detta tillfälle.

Uppsala klimatprotokoll är initiativ från Uppsala kommun. Läs mer på: www.klimatprotokollet.uppsala.se

För mer information
Lasse Andersson
Processledare, ekologisk hållbarhet
018-727 65 15