Resor

Resor omfattas av personbilar och flygresor. Totalt sett har utsläppen från personbilar minskat med 18 procent 2011-2014. När det gäller flygresor har utsläppen ökat med 18 procent.

Personbilar

Uppsala kommun står för merparten av utsläppet inom området personbilar. Både inom Uppsala kommun och hos andra medlemmar byts fordon ut kontinuerligt mot miljövänligare och bränslesnålare alternativ. Då minskar utsläppen även om transportarbetet är detsamma. En annan viktig förklaring till minskade utsläpp från personbilar i Uppsala är drivmedelsleverantörernas ökade inblandning av biodrivmedel i diesel. På de stora tankstationerna i Uppsala säljs numera bara diesel med hög inblandning av biodrivmedel; 22-30 procent beroende på leverantör. Skiftet skedde under senare delen av 2012 vilket också syns i staplarna i grafen. Totalt sett har utsläppen från personbilar minskat med 18 procent 2011-2014 enligt diagram 6.

Flygresor

Tre medlemmar påverkar framförallt klimatprotokollets samlade utsläpp från flygresor; Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Akademiska sjukhuset. Dessa är starkt beroende av resor för att utföra sin verksamhet inom bland annat forskning och utbildning. Akademiska sjukhuset förbrukar även en del bränsle till sin ambulanshelikopter. Universitetens uppdrag med en ökad internationalisering gör att flygresorna ökar. Även andra medlemmar i klimatprotokollet har ökat sitt flygresande. Totalt har utsläppen ökat med 18 procent enligt diagram 7.

Fokusgruppens insatser

Medlemmarna har samverkat och inspirerat varandra i Klimatprotokollets fokusgrupp Hållbart resande.