Solenergi

I fokusgrupp Sol fokuserar man mycket på kunskapsutbyte och inspiration, det är bra fart på solelbranschen i Sverige och händer mycket i gruppen. Många av medlemmarna har kommit långt och har en hög installationstakt.

Exempel på teman som kommit upp är Uppföljning och visualisering av solelproduktion, Byggnadsintegrerad solel samt nyheter på marknaden och aktuell forskning.

Deltagare i fokusgruppen

Akademiska hus
Aspholmen fastigheter
Bostadsrättsföreningen Granegården
Energikontoret i Mälardalen
Fyrishov
Ihus
Jordens vänner
Klimataktion
NCC
Ramböll
Region Uppsala
SLU
Solibro
STUNS
Svenska kyrkan, Uppsala pastorat
Upplands energi
Uppsalahem
Uppsala kommun
Uppsala Universitet
Valsätra solcellsprojekt
Vasakronan
Vattenfall
White

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen och dess arbete, ta i så fall kontakt med klimatprotokollet för mer information.

Fokusgruppsledare

Mirja Cedercrantz (STUNS)
mirja.cedercrantz@stuns.se

Emma Ytterström (STUNS)
emma.ytterstrom@stuns.se