Sol

I fokusgrupp Sol fokuserar man mycket på kunskapsutbyte och inspiration, det är bra fart på solelbranschen i Sverige och händer mycket i gruppen. Många av medlemmarna har kommit långt och har en hög installationstakt.

Exempel på teman som kommit upp är uppföljning och visualisering av solelproduktion, byggnadsintegrerad solel samt nyheter på marknaden och aktuell forskning.

Deltagare i fokusgruppen

Akademiska hus
Bjerking
Castellum
Energikontoret Mälardalen
Fyrishov
HP Solartech
Ihus
Jordens Vänner
Klimataktion
NCC
Region Uppsala
Returpappercentralen
Riksbyggen
SLU
Solibro
STUNS
Svenska Kyrkan
Upplands energi
Uppsala kommun
Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Uppsala Parkering AB
Uppsala universitet
Uppsala Vatten & Avfall AB
Uppsalahem AB
Vasakronan
Vattenfall

Länk medlemmar

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen och dess arbete, ta i så fall kontakt med klimatprotokollet för mer information.

Fokusgruppsledare

Mirja Cedercrantz (STUNS)
mirja.cedercrantz@stuns.se

Emma Ytterström (STUNS)
emma.ytterstrom@stuns.se